UA-84814680-1 Đoàn nghiên cứu AOTA làm việc tại Đồng Nai về vùng nguyên liệu – AOTA

Đoàn nghiên cứu AOTA làm việc tại Đồng Nai về vùng nguyên liệu

Nhóm chuyên gia AOTA tham quan xưởng sản xuất tinh dầu sả tại Tiền Giang
October 6, 2016
Mẹo sử dụng tinh dầu bưởi kích thích tóc mọc nhanh
October 18, 2016

Đoàn nghiên cứu AOTA làm việc tại Đồng Nai về vùng nguyên liệu

5

Nguyên liệu là một yếu tố quan trọng trong quá trình tạo ra sản phẩm có chất lượng. Công ty AOTA luôn coi việc phát triển vùng nguyên liệu là một chiến lược ưu tiên. Do vậy, chúng tôi luôn tìm kiếm các nông trại, hợp tác xã, vùng trồng nguyên liệu.

Hôm nay ngày 6/10, nhóm nghiên cứu AOTA kết hợp với một số doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh xuống làm việc với các trang trại và hợp tác xã Sông Xoài, Đồng Nai. Buổi tham quan mở ra cơ hội rất lớn cho cả hai bên. AOTA xây dựng một vùng nguyên liệu rộng lớn, an toàn cho việc sản xuất tinh dầu, các sản phẩm từ bưởi (mứt, trà, mỹ phẩm…). Việc hợp tác này sẽ giúp nâng cao giá trị nông sản, góp phần nâng cao thu nhập cho các nông trại.

Một số hình ảnh tham quan và làm việc

1 2 3

4 5 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *