UA-84814680-1 Lịch sử phát triển – AOTA

Lịch sử phát triển

Công ty cổ phần AOTA là một công ty  nghiên cứu, sản xuất và thương mại các sản phẩm: Tinh dầu tự nhiên; mỹ phẩm tự nhiên; thực phẩm an toàn và một số chế phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Các mốc quan trọng:

2011: Những dự án nghiên cứu được triển khai.

microwave

2014: Những dự án sản xuất thực nghiệm được triển khai.

steamthap-chung-cat

2015: Hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu.

3 2 1

 

2016: Công ty Cổ phần AOTA ra đời.