UA-84814680-1 Phát triển bền vững – AOTA

Phát triển bền vững

KHÁT VỌNG TIÊN PHONG

THÁCH THỨC CỦA THỜI ĐẠI MỚI
Chúng ta đang sống ở Việt Nam trong thời đại:
1. Khi những con cá ngon nhất trên thị trường, những hạt gạo ngon nhất đem đi xuất khẩu.
2. Công nghệ trên thế giới cải tiến hàng ngày.
3. Sản phẩm "vàng thau lẫn lộn"

Bạn có đau không? Việt Nam đóng góp gì cho nhân loại?

AOTA là một công ty công nghệ, gồm các nhà khoa học công nghệ mong muốn làm thật, cống hiến sự sáng tạo, sự kiên trì để tạo ra các sản phẩm chất lượng, và phân phối những sản phẩm này đến tay người tiêu dùng. AOTA chỉ có thể tồn tại khi dựa trên sự sáng tạo, công nghệ và tinh thần trách nhiệm phục vụ cộng đồng.

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA AOTA VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI

AOTA có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và sản xuất. Mục tiêu của AOTA là trở thành công ty hàng đầu trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực: Thực phẩm, mỹ phẩm và một số chế phẩm phục vụ nông nghiệp. AOTA nhận thức sâu sắc vai trò của những nhà khoa học đối với sự phát triển của đất nước. Chúng tôi cam kết cân bằng lợi ích của tất cả các bên liên quan:
a. Lợi ích khách hàng
b. Lợi ích của người nông dân tạo nguyên liệu
c. Lợi ích cộng đồng
d. Lợi ích của khoa học, nghiên cứu, những người đang dùng chất xám và sự sáng tạo để mang lại sản phẩm chất lượng.