UA-84814680-1 Về AOTA – AOTA

Về AOTA


  • "Xây dựng một cuộc sống an toàn và tốt đẹp hơn bằng cách tạo ra sản phẩm chất lượng: Tinh dầu, mỹ phẩm hoàn toàn tự nhiên; thực phẩm an toàn và một số sản phẩm nông nghiệp. Làm việc với sự sáng tạo, tình yêu và sự trân trọng khách hàng. Chúng tôi muốn là một sự thay đổi mà chúng tôi muốn thấy ở Việt Nam."
    AOTA
  • "Be the change" Gandhi
  • "Connecting the dots" Steve Job      
  • "Do it your way"
    AOTA

AOTA là những nhà khoa học muốn xây dựng một cuộc sống tốt đẹp và an toàn hơn. Chúng tôi thực hiện điều đó bằng cách tạo ra các sản phẩm chất lượng: Tinh dầu hoàn toàn tự nhiên, mỹ phẩm tự nhiên, một số loại thực phẩm; một số loại thuốc bảo vệ thực vật theo chuẩn hữu cơ.

Sáng tạo là sống còn đối với AOTA. Tất cả các sản phẩm của AOTA đều tuân thủ các quy định của Việt Nam và dựa theo các tiêu chuẩn dược phẩm và thực phẩm của Mỹ.
“AOTA sinh ra vì các bạn, vì một cuộc sống an toàn và tốt đẹp hơn.”.

 

Nỗ lực kiên trì tạo sản phẩm chất lượng hàng đầu

 
 

Đội ngũ AOTA

Tầm nhìn


“Trở thành công ty dẫn đầu thị trường về nghiên cứu, sản xuất và thương mại các sản phẩm tinh dầu, mỹ phẩm, thực phẩm và các chế phẩm phục vụ nông nghiệp có nguồn gốc tự nhiên, an toàn cho sức khoẻ, chất lượng ngang tầm quốc tế với giá cả hợp lý dựa trên công nghệ hiện đại.“

Sứ mạng


Với lòng tự tôn dân tộc và những trăn trở về an toàn sức khoẻ cho người tiêu dùng, AOTA cam kết ứng dụng khoa học công nghệ để mang đến cho cộng đồng những sản phẩm: tinh dầu, thực phẩm và một số chế phẩm phục vụ nông nghiệp có chất lượng cao và hoàn toàn có nguồn gốc tự nhiên.

Giá trị cốt lõi

Văn hóa AOTA


"AOTA muốn bay lên phải có 2 cánh: Một cánh là nhân viên, và cánh còn lại là khách hàng. Toàn bộ văn hóa AOTA là văn hóa phục vụ

Hoạt động